Characteristics & Uses Polyester Staple Fiber

Chọn ngôn ngữ:

vugiafiber.com

Characteristics & Uses Polyester Staple Fiber


Brief introduction of polyester staple fiber
What is polyester staple fiber, polyester staple fiber is polyester (polyethylene terephthalate, PET) polymerized by PTA and MEG and then spun into filaments after cutting the fiber. PET is rice-like and has a variety of varieties. 75% is used for polyester fiber for chemical fiber, and polyester staple fiber and polyester filament are manufactured according to the requirements of the textile industry.
The characteristics of polyester staple fiber
Strength: The strength of polyester fiber is nearly 1 times higher than that of cotton and 3 times higher than wool, so the polyester fabric is strong and durable.
Heat resistance: It can be used at 70~1700C. It is the best heat resistance and thermal stability in synthetic fiber.
Elasticity: The elasticity of polyester is close to that of wool, and its wrinkle resistance is higher than other fibers. The fabric does not wrinkle and is good in keeping.
Abrasion Resistance: The abrasion resistance of polyester is second only to nylon, ranking second in synthetic fibers.
Water Absorption: Polyester has low moisture regain and good insulation properties, but due to low water absorption, the static electricity generated by friction is large and the dyeing performance is poor.
The use of polyester staple fiber
The products are mainly used in the cotton spinning industry. They are individually spun or blended with cotton, viscose, hemp, wool, vinylon, etc. The resulting yarns are mainly used for apparel weaving, and can also be used for home-improvement fabrics, packaging fabrics, and fillings. Warm materials.

vugiafiber

Đối tác chiến lược

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng
Liên hệ theo mẫu
Giới thiệu

Giới thiệu

Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực bông xơ, Công ty TNHH Quốc Tế Vũ Gia đã trở thành một trong các nhà cung cấp, phân phối hàng đầu các sản phẩm xơ polyester và các chế phẩm liên quan tại Việt Nam.
Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở chính: KCN Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội
Điện thoại: 024.33.959.576 - 024.33.958.181
Email: sales@vugiafiber.com
Website: vugiafiber.com

 

vugiafiber.com

Theo dõi trên fanpage

scroll