Sản phẩm xơ sợi Micro

Bông xơ Polyester tái chế MICRO 2 CHIỀU | Có dầu/ Không dầu/ Chậm cháy | Chiều dài cắt: 25/32/38/51mm

RPSF 1.4D SS/SNS

Bông xơ Polyester tái chế 2 chiều 1.4 Denier SS(Có Dầu)/ SNS(Không Dầu)

RPSF 1.4D SSL

Bông xơ Polyester tái chế 2 chiều 1.4 Denier SSL(Chống Cháy)

Sản phẩm xơ sợi 3D

Bông xơ Polyester tái chế 3D 3 CHIỀU | Có dầu/ Không dầu | Chiều dài cắt: 32/64 mm

RPSF 3D HC/HCS

Bông Xơ Polyester Tái Chế 3 Chiều 3 Denier HC(Không Dầu) / HCS(Có Dầu)

Sản phẩm xơ sợi 7D

Bông xơ Polyester tái chế 7D 2 CHIỀU & 3 CHIỀU | Có dầu / Không dầu/ Chậm cháy | Chiều dài cắt: 32/38/51/64/76 mm

BÔNG 2 CHIỀU

RPSF 7D HS/HNS

Bông Xơ Polyester Tái Chế 2 Chiều 7 Denier HS(Có Dầu)/ HNS(Không Dầu)

RPSF 7D HSL

Bông Xơ Polyester Tái Chế 2 chiều 7 Denier HSL(chống cháy)

BÔNG 3 CHIỀU

RPSF 7D HC/HCS

Bông Xơ Polyester Tái Chế 3 Chiều 7 Denier HC(Không Dầu) / HCS(Có Dầu)

RPSF 7D HCSL

Bông Xơ Polyester Tái Chế 3 Chiều 7 Denier HCSL(Chống Cháy)

Sản phẩm xơ sợi 15D

Bông xơ Polyester tái chế 15D 2 CHIỀU & 3 CHIỀU | Có dầu / Không dầu/ Chậm cháy | Chiều dài cắt: 32/38/51/64/76 mm

BÔNG 2 CHIỀU

RPSF 15D HS/HNS

Bông Xơ Polyester Tái Chế 2 Chiều 15 Denier HS(Có Dầu)/ HNS(Không Dầu)

RPSF 15D HSL

Bông Xơ Polyester Tái Chế 2 Chiều 15 Denier HSL(Chống Cháy)

BÔNG 3 CHIỀU

RPSF 15D HC/HCS

Bông xơ polyester tái chế 3 chiều 15D HC(Không dầu) / HCS(Có dầu)

RPSF 15D HCSL

Bông Xơ Polyester Tái Chế 3 Chiều 15 Denier HCSL(Chống Cháy)

Sản phẩm bán thành phẩm

Những sản phẩm có thể dùng trực tiếp trong sản xuất vì đã được qua công đoạn xử lý như cào tơi, tạo bi, v.v ,

Bông tấm

Bông cào tơi

Bông bi

Quy trình sản xuất

Bạn cần tư vấn

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của quý khách. Quý khách hãy để lại thông tin Vũ Gia sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể